به اطلاع می رساند به دلیل شیوع کرونا ویروس و رعایت اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی مجموعه ورزشی پاسار گاد تااطلاع ثانوی تعطیل می باشد

سرمایه انسانی از مهمترین عوامل توسعه پایدار یک کشو ر است . خرد گرایی و تخصص گرایی از مهمترین ساز و کار های سرمایه انسانی است .

با ثبت نام در رشته های ورزشی منتخب از همواره تخفیف و پک های ویژه تخفیفاتی بهره مند شوید

بدن شما ، بازتابی از سبک زندگی شماست

زوج ایده آل ، زوج ورزشی