آغاز ثبت نام ومشاوره رشته های ورزشی منتخب از روز شنبه ۹۹/۳/۱۰ در مجموعه ورزشی پاسارگاد

جایگاه مهم یک باشگاه ممتاز در ارائه خدمات ورزشی در این روزهای متاثر از ویروس کوید ۱۹ بسیار نقش آفرین است

برای تضمین حفظ سلامتی خود و فرزندانتان در یک باشگاه ممتاز عضو شوید

یک باشگاه ممتاز دارای شانزده شرط استاندارد می باشد

با ثبت نام در رشته های ورزشی منتخب از همواره تخفیف و پک های ویژه تخفیفاتی بهره مند شوید

بدن شما ، بازتابی از سبک زندگی شماست

زوج ایده آل ، زوج ورزشی

سرمایه انسانی از مهمترین عوامل توسعه پایدار یک کشو ر است . خرد گرایی و تخصص گرایی از مهمترین ساز و کار های سرمایه انسانی است .