جایگاه مهم یک باشگاه ممتاز در ارائه خدمات ورزشی در این روزهای متاثر از ویروس کوید ۱۹ بسیار نقش آفرین است

شروع سانس های ورزشی وبرنامه های طرح اوقات فراغت طبق پروتکل های بهداشتی در مجموعه ورزشی پاسارگاد

برای تضمین حفظ سلامتی خود و فرزندانتان در یک باشگاه ممتاز عضو شوید

یک باشگاه ممتاز دارای شانزده شرط استاندارد می باشد

با ثبت نام در رشته های ورزشی منتخب از همواره تخفیف و پک های ویژه تخفیفاتی بهره مند شوید

انتخاب شایسته شما باشگاه ممتاز پاسارگاد است

بدن شما ، بازتابی از سبک زندگی شماست

زوج ایده آل ، زوج ورزشی

سرمایه انسانی از مهمترین عوامل توسعه پایدار یک کشو ر است . خرد گرایی و تخصص گرایی از مهمترین ساز و کار های سرمایه انسانی است .