شایستگی و عزم ملی برای مبارزه و قطع پندمی کوید ۱۹ در خانه ماندن است National competence and determination to fight and break the Quaid 19 Pandem is to stay at home

جدول زمان بندی رشته ها ی ورزشی

سانس بانوان روزهای زوجسانس بانوان روزهای فردسانس آقایان روزهای فرد سانس آقایان روزهای زوج سانس سونا و جکوزی برنامه های پایه مجموعه ورزشی پاسارگاد
ایرومیکس – ورزش خانوادگی
۱۰/۱۵ – ۹/۰۰
ورزش خانوادگی – پیلاتس ۱۰/۱۵ – ۹/۰۰ ورزش خانوادگی ۱۰/۱۵ – ۹/۰۰ ژیمناستیک ۱۵/۱۵ – ۱۴/۰۰بانوان

روزهای زوج۲۰/۰۰ – ۹/۰۰

روزهای فرد ۱۸/۰۰ – ۹/۰۰

مشاوره امور ورزشی ، تغذیه ، خانواده ، کودکان
اجتماعی ، حقوقی ، اقتصادی
تی آر ایکس ۱۱/۳۰ -۱۰/۱۵ چربی سوزی و هوازی ۱۱/۳۰ – ۱۰/۱۵ژیمناستیک ۱۱/۳۰ – ۱۰/۱۵آقایان
روزهای فرد ۲۲/۰۰ – ۱۹/۰۰ روزهای زوج ۲۲/۰۰ -۲۰/۳۰
جلسات پرسش و پاسخ وارزیابی عملکرد هنر جویان و مربیان و مدیریت
نیمسال اول ونیمسال دوم
کاراته ۱۲/۴۵ – ۱۱/۳۰ کاراته ۱۲/۴۵ – ۱۱/۳۰ کنگ فو ۹/۰۰ ۱ – ۱۷/۴۵ سانس V I P خانوادگی

( تعیین وقت قبلی )

تست فیزیولوژیک و مشاوره وارائه
حرکات اصلاحی
تست استعدادیابی با تجهیزات پیشرفته
ژیمناستیک – ۱۵/۱۵ – ۱۴/۰۰
تکواندو ۲۰/۱۵ – ۱۹/۰۰انتخاب مربی و هنرجوی برتر سال
کاراته ۱۶/۳۰ – ۱۵/۱۵ترکیبی cx و trx – کاراته ۱۶/۳۰ – ۱۵/۱۵ کیک بوکسینیگ – چربی سوزی (تمرینات هوازی ) ۲۱/۳۰ – ۲۰/۱۵ برگزاری سمینارهای ورزشی ، فرهنگی ، هنری ، علمی و اجتماعی
تکواندو – ژیمناستیک
۱۷/۴۵ – ۱۶/۳۰
کیک بوکسینگ – حرکات موزون
۱۷/۴۵ – ۱۶/۳۰
C X – ژیمناستیک پیشرفته
۱۹/۰۰ – ۱۷/۴۵
ژیمناستیک پیشرفته ۱۹/۰۰ – ۱۷/۴۵
T R X – فیتنس
۲۰/۱۵ – ۱۹/۰۰