شرایط عضویت هنرجویان و ورزشکاران

 • تصمیم گیری برای شروع تمرین در رشته های ورزشی
 • آگاهی از جدول زمانبندی سانس ها و رشته های ورزشی موجود در کانال و بازدید از سالنها و مکان مجموعه ورزشی
 • اعلام سوابق هرگونه بیماری و مسائل پزشکی و مشاوره با مربی یا گروه مشاوران در رشته ورزشی منتخب
 • همراه داشتن کارت ملی ، یا شناسنامه دارای کدملی
 • دریافت فرم آئین نامه انظباطی هنرجویان

شرایط عضویت مربیان

 • حضور در جلسه مصاحبه
 • داشتن سوابق ورزشی، قهرمانی ، معرفی نامه و کارت مربی گری از فدراسیون های مربوطه
 • داشتن تحصیلات دانشگاهی (الویت برای تحصیلات دانشگاهی مرتبط )
 • استعلام از اداره ورزش وجوانان مربوطه
 • رعایت آئین نامه انظباطی مربیان طبق ماده دوم آیئن نامه انظباطی مجموعه ورزشی پاسارگاد
 • ارائه گواهی های عدم سوء پیشینه کیفری ، عدم اعتیاد به مواد مخدر ، عدم استعمال دخانیات وسلامت جسم و روان